Flutter’da Şifre Gücü Gösterme

Bu yazımda, herhangi bir eklenti kullanmadan sıfırdan bir Flutter Şifre Güç Denetleyicisi nasıl oluşturulur onu göstereceğim.

Örnekte, aşağıdaki kriterlere göre bir şifre ölçümü yapacağız:

 • 6 karakterden az uzunluk: Zayıf
 • 6 karakterden 8 karaktere kadar uzunluk: Orta (kabul edilebilir ancak güçlü değil)
 • 8 veya daha fazla karakter: Güçlü (ama en iyisi değil)
 • 8 veya daha fazla karakter ve hem rakam hem de harf içeriren: Harika

Bir parolanın hem rakam hem de harf içerip içermediğini kontrol etmek için aşağıdaki RegExp ifadelerini kullanacağız.

RegExp numReg = RegExp(r".*[0-9].*");
RegExp letterReg = RegExp(r".*[A-Za-z].*");

if (!letterReg.hasMatch(_password) || !numReg.hasMatch(_password)) {
  // Şifre hem harf hem de rakam karakterlerini içermiyor
} else {
  // Şifre hem harf hem de rakam karakterlerini içeriyor
 
}

Örnek

Bu örnekte, parola gücünü LinearProgressIndicator ile göstereceğim. Ayrıca şifrenin gücü ortanın altında ise Devam butonu devre dışı kalacaktır.

flutter şifre gücü

Tam Kod

main.dart’ta kod açıklamaları birlikte.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   title: 'onursahin.net',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.indigo,
   ),
   home: const HomeScreen(),
  );
 }
}

class HomeScreen extends StatefulWidget {
 const HomeScreen({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 State<HomeScreen> createState() => _HomeScreenState();
}

class _HomeScreenState extends State<HomeScreen> {
 late String _password;
 double _strength = 0;

 // 0: Şifre yok
 // 1/4: Zayıf
 // 2/4: Orta
 // 3/4: Güçlü
 // 1: Harika

 RegExp numReg = RegExp(r".*[0-9].*");
 RegExp letterReg = RegExp(r".*[A-Za-z].*");

 String _displayText = 'Parolanızı girin';

 void _checkPassword(String value) {
  _password = value.trim();

  if (_password.isEmpty) {
   setState(() {
    _strength = 0;
    _displayText = 'Parolanızı girin';
   });
  } else if (_password.length < 6) {
   setState(() {
    _strength = 1 / 4;
    _displayText = 'Parolanız çok kısa';
   });
  } else if (_password.length < 8) {
   setState(() {
    _strength = 2 / 4;
    _displayText = 'Şifreniz kabul edilebilir seviyede fakat güçlü değil';
   });
  } else {
   if (!letterReg.hasMatch(_password) || !numReg.hasMatch(_password)) {
    setState(() {
     // Parola Uzunluğu >= 8
     // hem harf hem de rakam içermiyor
     _strength = 3 / 4;
     _displayText = 'Şifren Güçlü';
    });
   } else {
    // Parola Uzunluğu >= 8
    // Şifre hem harf hem de rakam içeriyor
    setState(() {
     _strength = 1;
     _displayText = 'Şifren Harika';
    });
   }
  }
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: const Text("onursahin.net | Parola Gücü"),
    ),
    body: Padding(
     padding: const EdgeInsets.all(30),
     child: Column(
      children: [
       TextField(
        onChanged: (value) => _checkPassword(value),
        obscureText: true,
        decoration: const InputDecoration(
          border: OutlineInputBorder(), hintText: 'Parola'),
       ),
       const SizedBox(
        height: 30,
       ),
// Güç gösterge çubuğu
       LinearProgressIndicator(
        value: _strength,
        backgroundColor: Colors.grey[300],
        color: _strength <= 1 / 4
          ? Colors.red
          : _strength == 2 / 4
            ? Colors.yellow
            : _strength == 3 / 4
              ? Colors.blue
              : Colors.green,
        minHeight: 15,
       ),
       const SizedBox(
        height: 20,
       ),

// Girilen şifrenin gücü ile ilgili mesaj
       Text(
        _displayText,
        style: const TextStyle(fontSize: 18),
       ),
       const SizedBox(
        height: 50,
       ),
// Parola gücü orta veya üzerindeyse bu düğme etkinleştirilecektir
       ElevatedButton(
         onPressed: _strength < 1 / 2 ? null : () {},
         child: const Text('Devam'))
      ],
     ),
    ));
 }
}

Herhangi bir eklenti kullanmadan Flutter’da bir parola gücü ölçer oluşturduk. Bu aşamadan sonra onu kendinize göre şekillendirebilir ve ölçüm kritlerleri ekleyebilirsiniz.

Yorum Yap