Flutter’da Resim Bulunmadığında Varsayılan Resim Gösterme: Image.network

Bu yazımda, Flutter’da Image.network() widget’ının errorBuilder dahili fonksiyonunu göstereceğim.

errorBuilder fonksiyonu, herhangi bir durumda sunucudan silinirse veya görüntü URL’si bozuk olsa bile herhangi bir widget’ı çağırmamızı sağlar.

Eğer ağdan çekilen görüntü sunucuda bulunamazsa, o zaman bize doğrudan assets klasöründen bir hata resmi gösterebileceğimiz bir örnek yapacağız.

#1 Projenizin ana dizinine assets -> images klasörlerini oluşturun.

#2 Şimdi hata durumunda göstermek istediğiniz görüntüyü images klasörünün içine koyun.

images

#3 Pubspec.yaml dosyasının içinde assets/images klasör yolunu belirtmemiz gerekmektedir.

assets:
  - assets/images/

#4 imageURL adında bir String değişkeni oluşturup, resim URL’mizi bu değişkene atıyoruz.

String imageURL =
   "https://onursahin.net/wp-content/uploads/2021/05/etkili_manzara_11.jpg";

#5 Bu adımda, Image.network() widget’ımızı errorBuilder fonsiyonuyla birlikte oluşturuyoruz. Sunucudan gelen görüntü bulunamazsa, belirlediğimiz yerel görüntüyü otomatik olarak gösterecektir.

Image.network(
      imageURL,
      width: 300,
      height: 200,
      fit: BoxFit.contain,
      errorBuilder: (context, error, stackTrace) {
       return Image.asset('assets/images/img_not_found.png',
         width: 300, height: 200, fit: BoxFit.contain);
      },
     ),

Yorum Yap