Flutter’da Linkleri Uygulama Üzerinde Açma: url_launcher

Bu yazımda, flutter’da linke tıklanıldığında, linkin uygulama içinde nasıl başlatılacağını göstereceğim. Mesela; Bir uygulamanın içinde twitter bağlantısına tıkladığımızda twitter mobil uygulaması açılıyor veya https://onursahin.net bağlantısına tıkladığımızda link tarayıcıda açılıyor.

Bu yazıdaki işlemler ile flutter’da bağlantıların uygulama içinde nasıl açılacağınız göreceğiz. Bu işlem için url_launcher paketini kullanacağız.

Ayrıca, bonus olarak flutter’da harici uygulamada sms,mail,telefon aramasının nasıl başlatıldığınıda gösterdim.

#1 url_launcher paketinin en son sürümü kopyalayın ve ardından pubspec.yaml dosyasında ilgili alana ekleyin ve terminalde flutter pub get komutunu çalıştırın.

dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 url_launcher: ^6.0.6

//güncel sürüm için; https://pub.dev/packages/url_launcher 

#2 Paketi çalıştığınız dosyada içeri aktarın. import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

#3 Uygulamada Açma; Şimdi, kullanıcı bir URL’yi uygulamada açmak için her tıkladığında çağrılacak fonksiyonu oluşturalım.

_launchURLApp() async {
const url = 'https://onursahin.net';
if (await canLaunch(url)) {
  await launch(url, forceSafariVC: true, forceWebView: true);
} else {
  throw 'Could not launch $url';
}
}
 • Fonksiyonun ismini  _launchURLApp olarak belirliyoruz.
 • Url değişkenine website adresini atıyoruz ve const olarak belirliyoruz.

URL’yi uygulama içinde açmak için iki koşulun gerçekleşmesi gerekir.

 1.  forceWebView: true – web sitesinin, uygulamanın içinde açılması için web görünümünü başlatır.
 2. forceSafariVC: true — iOS cihazlarda, web sitesini varsayılan tarayıcı dışında Safari View Controller’da açmasını sağlar.

#4 Fonksiyonu Çağırma; 

RaisedButton(
 onPressed: _launchURLApp,
 child: Text('Uygulamada Aç'),
),

Uygulamada Aç isimli buton oluşturduk ve onPressed (çalıştırıldığında gerçekleştiren eylem) özelliğine oluşturmuş olduğumuz fonksiyonu atadık.

Tam Kod:

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

void main() => runApp(MyApp());

_launchURLApp() async {
 const url = 'https://onursahin.net';
 if (await canLaunch(url)) {
  await launch(url, forceSafariVC: true, forceWebView: true);
 } else {
  throw 'Could not launch $url';
 }
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
     title: Text('Uygulamada Link Açma'),
     backgroundColor: Colors.green,
    ),
    body: SafeArea(
     child: Center(
      child: Column(
       children: [
        Container(
         height: 250.0,
        ),
        Container(
         height: 20.0,
        ),
        RaisedButton(
         onPressed: _launchURLApp,
         child: Text('Uygulamada Aç'),
         textColor: Colors.black,
         padding: const EdgeInsets.all(5.0),
        ),
       ],
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Kod Çıktısı:

FLUTTER LİNKLERİ UYGULAMA ÜZERİNDE AÇMA

BONUS – Harici uygulamada başlatma.

#1 Tarayıcıda Açma

Fonksiyon

_launchURLBrowser() async {
 const url = 'https://onursahin.net';
 if (await canLaunch(url)) {
  await launch(url);
 } else {
  throw 'Could not launch $url';
 }
}

Tarayıcıda açma; forceWebView ve forceSafariVC varsayılan olarak “false” olarak ayarlanmıştır.

Fonksiyonu Çalıştırmak için;

RaisedButton(
 onPressed: _launchURLBrowser,
 child: Text('Tarayıcıda Aç'),
),

#2 Sms Gönderme

_textMe() async {
   const uri = 'sms:+90000000000';
   if (await canLaunch(uri)) {
    await launch(uri);
   } else {
    throw 'Could not launch $uri';
   }
 }

#3 Arama Yapma

_makeCall() async {
 String telephoneUrl = "tel:+9000000000000";

 if (await canLaunch(telephoneUrl)) {
  await launch(telephoneUrl);
 } else {
  throw "Error";
 }
}

#4 Mail Gönderme

_sendMail() async {
 // Android and iOS
 const mailTo = "test@gmail.com"; //gönderilecek mail adresi
 const dummyMessage = "Merhaba Dünya";
const subjectText = "Konu";
 const uri = 'mailto:$mailTo?subject=$subjectText&body=$dummyMessage';
 if (await canLaunch(uri)) {
  await launch(uri);
 } else {
  throw 'Could not launch $uri';
 }
}

 

Yorum Yap