Flutter Keystore Dosyası Oluşturma

Bu yazımda, imzalı APK dosyası oluşturmak için Flutter’da release-key.keystore nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Release-key.keystore dosyası, uygulamanın geliştiricisinin / yapımcısının kim olduğu gibi uygulama hakkındaki tüm temel bilgileri içeren bir dosyadır.

Flutter Keystore Oluşturma ve APK İmzalama

#1 Komut istemini yönetici olarak başlatın.

komut istemi

#2 Şimdi aşağıdaki ekran görüntüsünde yaptığım gibi Komut İstemi kullanarak JAVA – Bin klasörünün içine girmeliyiz.

java bin dosyası

#3 Şimdi keystore dosyasını oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekiyor.

keytool -genkey -v -keystore release-key.keystore -alias key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

#4 Enter’a bastıktan sonra, bizden keystore şifresi, ad ve soyad, organizazyon adı, şehir adı, ülke kodu girmemizi isteyecek.

build keystore

#5 Yukarıdaki tüm bilgileri girdikten sonra, komutunuzun başarıyla çalıştırıldığını göreceksiniz. Şimdi JAVA -> JDK -> Bin klasörünün içine girin ve oluşturulan release-key.keystore dosyanız orada olacaktır.

release keystore

Son olarak, imzalı APK oluşturmak için release-key.keystore dosyasını kullandığınızda ihtiyaç duyacağınız bilgiler;

RELEASE_STORE_FILE = release-key.keystore   //dosya dizini
RELEASE_KEY_ALIAS = key-alias
RELEASE_STORE_PASSWORD = şifreniz
RELEASE_KEY_PASSWORD = şifreniz

 

Yorum Yap