Flutter Divider Widget’ı: Yatay Ayırıcı Oluşturma

Flutter Divider widgetı, widgetlar arasında yatay ayırıcı çizgisi oluşturmak için kullanılır. Divider yatay çizgi, VerticalDivider dikey çizgi oluşturmak için kullanılır.

flutter divider

Flutter’da Yatay Ayırma Çizgisi Oluşturmak İçin;

#1 İlk olarak material.dart paketini içe aktarın.

import 'package:flutter/material.dart';

#2 void main runApp() metodunu oluşturup MyApp sınıfını çağırıyoruz.

void main() => runApp(MyApp());

#3 Daha sonra StatelessWidget oluşturuyoruz.

class MyApp extends StatelessWidget { 

}

#4 MyApp sınıfında Widget build alanı oluşturun. Bu sınıfta varsayılan Scaffold widgetını ve appbarı ekleyin.

Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    home: Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text('Divider')),
    body: Center( )
      )
      );
     }

#5 Center() widgetının içine Column, column’ın içine children widgetını açın.

Column(
     children: <Widget>[

      ]
    )

#6 Şimdi ise ayırıcı çizgisinin üstünde kalan alanı yapıyoruz.

Column(
   children: <Widget>[
   Padding(
   padding: const EdgeInsets.all(12.0),
   child: Text('First Content', 
   style: TextStyle(fontSize: 18))),],
  ),

#7 Column’dan sonra row widgetı oluşturun. Row widgetının içine 1 text widgetı, 2 divider widgetı yerleştireceğiz.

Row(children: <Widget>[
  Expanded(
   child: new Container(
     margin: const EdgeInsets.only(left: 10.0, right: 15.0),
     child: Divider(
      color: Colors.black,
      height: 50,
     )),
  ),

  Text("This is divider"),

  Expanded(
   child: new Container(
     margin: const EdgeInsets.only(left: 15.0, right: 10.0),
     child: Divider(
      color: Colors.black,
      height: 50,
     )),
  ),
 ]),

#8 Şimdi ise ayırıcı çizgisinin altında kalan alanı yapıyoruz.

Column(
   children: <Widget>[Padding(
   padding: const EdgeInsets.all(12.0),
   child: Text('Second Content', 
    style: TextStyle(fontSize: 18))),],
   ),

Tam Kod:

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Divider')),
      body: Center(
        child: Column(children: <Widget>[
       Column(
        children: <Widget>[
         Padding(
           padding: const EdgeInsets.all(12.0),
           child: Text('First Content',
             style: TextStyle(fontSize: 18))),
        ],
       ),
       Row(children: <Widget>[
        Expanded(
         child: new Container(
           margin: const EdgeInsets.only(left: 10.0, right: 15.0),
           child: Divider(
            color: Colors.black,
            height: 50,
           )),
        ),
        Text("This is divider"),
        Expanded(
         child: new Container(
           margin: const EdgeInsets.only(left: 15.0, right: 10.0),
           child: Divider(
            color: Colors.black,
            height: 50,
           )),
        ),
       ]),
       Column(
        children: <Widget>[
         Padding(
           padding: const EdgeInsets.all(12.0),
           child: Text('Second Content',
             style: TextStyle(fontSize: 18))),
        ],
       ),
      ]))));
 }
}

 

Yorum Yap