Flutter ‘da Paket Adı Değiştirme: Package Name

Paket adı (Package Name), uygulamayı cihazlarda ve uygulama mağazasında benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. Paket adının değiştirilmesi android ve iOS için farklı şekilde yapılmaktadır.

Android’de Paket Adını Değiştirme

Proje dosyası > android > app > build.gradle dosyasını açın.

  defaultConfig {
  applicationId "com.ornek.proje"
  minSdkVersion 16
  targetSdkVersion 28
  versionCode flutterVersionCode.toInteger()
  versionName flutterVersionName
  testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
}

build.gradle dosyasının içerisindeki defaultConfig bloğunun içindeki applicationId‘yi değiştirmeniz gerekir.

İOS için Paket Adını Değiştirme

Proje dosyası > ios > runner > Info.plist dosyasını açın. Ve CFBundleIdentifier anahtarının altındaki değeri değiştirin.

<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.ornek.proje</string>

Daha sonra uygulamayı durdurun ve tekrar başlatın. Artık uygulamanın yeni paket adını görebilirsiniz.

Yorum Yap